درباره
مرکز مشاوره آیین

مدیریت سرکار خانم  دکتر مژگان عارفی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

تاسیس: 1392

شماره پروانه اولیه: 1763/ک ص پ

شماره پروانه کنونی: 2223/ک ص پ

خدمات مرکز

ارزیابی روانشناختی

انجام مصاحبه های بالینی و شخصیتی

 

انجام تست های تشخیصی و شخصیتی

بررسی تیپ های شخصیتی افراد برای ازدواج

بررسی اختلالات شخصیت و روان

بررسی اختلالات روان عصب شناختی

تایین وضعیت هوش و استعداد یابی کودکان و نوجوانان

بررسی رغبت تحصیلی و شغلی افراد

با ما تماس بگیرید
جهت هماهنگی تلفنی و یا ارسال پیام از دکمه زیر استفاده کنید.

031-322-42-601